İşlə bağlı yeni imkanların yaradılmasına təkan vermək