Gənclərin müasir çağırışlara uyğunlaşan inkişafını təmin etmək