Tamamilə fərqli, qayğı üzərində qurulacaq “deputat-seçici” münasibətləri